Instalacja do przygotowania CWU oraz CO


schemat3