Panele fotowoltaiczne:

Słońce jest niewyczerpalnym Solar roof with sun reflectionzródłem czystej energii. Z bogactwa tego można korzystać dzięki modułom fotowoltaicznym. Dzięki ich zastosowaniu możemy zasilić każde urządzenie lub budynek, co eliminuje konieczność doprowadzenia sieci (szczególnie polecane dla domków letniskowych). Raz zainstalowane, systemy fotowoltaiczne gwarantują stałe i bezawaryjne dostawy energii. Niektóre z zainstalowanych modułów, w miejscach gdzie nie ma sieci zwracają się już w momencie uruchomienia i produkują za darmo energię przez kolejne kilkadziesiąt lat.

Ogniwo fotowoltaniczne (inaczej fotoogniwo lub ogniwo słoneczne) jest urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów, o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.

Kolektory słoneczne

Kolektory płaskie:

14Kolektor płaski składa się zasadniczo z obudowy, selektywnego absorbera, izolacji cieplnej oraz szyby solarnej. Kolektory płaskie mogą być wbudowane w połać dachu, położone na połaci dachowej, postawione na wolnej przestrzeni lub umieszczone na fasadzie budynku.

Zasada działania płaskich kolektorów słonecznych polega na absorbowaniu promieni słonecznych poprzez powłokę wykonaną z blachy miedzianej zwaną absorberem, do której spodniej częci przylutowane są miedziane kanały przepływowe dla płynu grzewczego. Poprzez spiralny wymiennik w zbiorniku, płyn grzewczy oddaje ciepło do zbiornika ciepłej wody. Absorber zbudowany jest z blachy miedzianej pokrytej warstwą absorbujacą i to od niego zależy głównie trwałość i wysoka sprawność kolektora przez wieloletni okres jego użytkowania.

Kolektory próżniowe:

Kolektory próżniowe to wysoko zaawansowany, szczytowy produkt techniki solarnej. Jest do 30% sprawniejszy od kolektorów płaskich, zwłaszcza w okresach wiosennym i jesienno – zimowym. Wynika to ze zdolnoci kolektora próżniowego do absorbowania promieniowania rozproszonego i drastycznie ograniczonych strat ciepła dzięki próżni w rurach kolektora. Powłoka absorbująca w kolektorach rurowych ma najczęciej postać wąskiego paska z przylutowaną od spodu rurką miedzianą, biegn±cego wewnątrz rury. Niektórzy producenci stosują również powlekanie wewnętrznej powierzchni rury w powłokę absorbującą. Rury próżniowe są mocowane szeregowo w izolowanej szynie zbiorczej, w której biegną rurki miedziane zbiorcze. Rury kolektora można obracać w kierunku optymalnym do kierunku padania promieni słonecznych dzięki czemu wzrasta ich efektywność. Są one wykonane ze szkła solarnego, hartowanego o grubości 1.6 mm. Dzięki możliwości obracania rur próżniowych, kolektory próżniowe mogą być z powodzeniem montowane na fasadach budynków lub płasko na płaskich dachach bez konieczności montowania kosztownych i pracochłonnych konstrukcji wsporczych.3

Ogrzewanie płynu w rurach próżniowych może działać na dwa sposoby w zależności od typu kolektora:

  • podobnie jak w kolektorach płaskich poprzez kanały przepływowe z czynnikiem grzewczym, które mają postać litery U w rurze próżniowej (ogrzewanie płynu następuje przy jego przepływie przez kanał),
  • poprzez zamkniętą pojedynczą rurę nazywaną także „rurką ciepła” (heat pipe) i działającą na zasadzie kondensatora.

W rurkach ciepła znajduje się łatwo odparowywuj±ca ciecz (temperatura wrzenia 30 °C), która w przy ogrzewaniu rur przez słońce zaczyna parować i para konwekcyjnie przechodzi do końcówki rury (kondensatora), umiejscowionej w kanale zbiorczym będącym wymiennikiem ciepła. Poprzez kondensator ciepło oddawane jest do kanału głównego w szynie zbiorczej kolektora zaś para w kondensatorze schładza się, zamienia w ciecz i spływa na dół do ponownego nagrzania. Kolektory próżniowe z rurkami ciepła są bardziej efektywnym systemem od systemu przepływowego.

Dodatkową zaletą rur próżniowych jest możliwość ich łatwej wymiany w przypadku uszkodzenia. Bez konieczności zamykania układu bądź wymiany całego kolektora. Wysoka efektywność kolektorów próżniowych umożliwia, przy prawidłowym doborze ilości kolektorów, wspomaganie centralnego ogrzewania (przy podłogowym ogrzewaniu).