Montaż klimatyzacji Komenda Główna Policji w Warszawie