Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie – montaż wentylacji i klimatyzacji