Współpraca instalacji solarnej za posrednictwem wymiennika płytowego z istniejącym zbiornikiem cwu


schemat3

Istniejący zbiornik pojemnościowy cwu zasilany jest z instalacji solarnej poprzez zewnętrzny wymiennik płytowy. Dogrzewanie wody zapewnia kocioł c.o. poprzez wężownicę w zbiorniku.