System solarny do ogrzewania wody basenowej


schemat6

Kolektory słoneczne ogrzewają wodę basenową wykorzystując do tego celu basenowy wymiennik przepływowy.