Solarna instalacja grzewcza do CWU


schemat1

System solarny ze zbiornikiem cwu wyposaażonym w 1 wężownicę spiralną i grzałkę elektryczną.