Biwalentny, niskotemperaturowy system grzewczy


schemat10

Biwalentny, niskotemperaturowy system grzewczy dla budynku jednorodzinnego.
System wykorzystuje kolektory słoneczne do ogrzewania cwu i wspomagania centralnego ogrzewania. Kolektory słoneczne przekazują energię do zbiornika kombinowanego (c.o./cwu), z którego odbywa się dystrybucja ciepła na cwu i c.o. Zbiornik dogrzewany jest przez kocioł c.o.