Montaż klimatyzacji – Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu