Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza w Strzelcach Opolskich