Instalacja wentylacji w wykonaniu EX w PPSRM Krapkowice