Instalacja kolektorów płaskich na niskim zadaszeniu wiaty od południowej strony budynku – inwestor prywatny


real_245real_246