Przedstawiciel medyczny

Opis stanowiska:

– nawiązywanie kontaktów handlowych ze szpitalami;
– aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz podtrzymywanie relacji z dotychczasowymi
kontrahentami;
– rozwój portfolio klientów oraz utrzymywanie dobrych relacji z istniejącymi;
– udział w przetargach;
– raportowanie wyników swojej pracy zgodnie ze standardami firmy.

Wymagania:

– znajomość branży medycznej;
– znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
– doświadczenie w procedurach związanych z przetargami;
– łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
– sumienność i odpowiedzialność;
– prawo jazdy kat. B .

Oferujemy:

– stabilną pracę opartą o umowę o pracę;
– niezbędne narzędzia do pracy (samochód, telefon komórkowy oraz laptop).

Prosimy o przesyłanie CV, LM oraz opisu swojego doświadczenia w jednym pliku na adres: info@hti.com.pl wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”