Instalacja klimatyzacji pomieszczeń – Śląski Uniwersytet Medyczny w Sosnowcu